Новини

Излезе новият роман на Нина Ненова „Столицата на закъснелите“!

 

Серия убийства внася смут в оборудван до съвършенство райски оазис в пустинята, където художникът Рейн се бори с творческата си криза…

Той – Скитника – стоеше там, в отсрещния ъгъл на кабинета. Обгръщаше го сивкаво сияние, но все пак лицето и фигурата му се открояваха достатъчно ясно. Беше облечен в същите дрехи, с които го видях днес през решетките в края на пещерата. Гледаше ме вторачено, и с омраза, и със страх, а устните му се движеха, повтаряйки беззвучно една и съща дума: „УБИЕЦ!“…

Прочети откъс от романа.