Столицата на закъснелите
Роман
Той - Скитника - стоеше там, в отсрещния ъгъл на кабинета. Обгръщаше го сивкаво сияние, но все пак лицето и фигурата му се открояваха достатъчно ясно. Беше облечен в същите дрехи, с които го видях днес през решетките в края на пещерата. Гледаше ме вторачено, и с омраза, и със страх, а устните му се движеха, повтаряйки беззвучно една и съща дума: "УБИЕЦ!"...
"Прочетох романа с голямо удоволствие! Усеща се стилът на Нина Ненова. И тук фантастиката е научно подплатена и обоснована."
- читателски коментар: Н.Филипов 28.08.2013 (Хеликон)
Прочети откъс от романа